Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stipendium

Pris

Beskrivning

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs i samarbete med Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.
Tilldelande organisationerFinska Vetenskaps-Societeten