Riddartecknet av Finlands vita Ros

Pris: Hedersutmärkelse