Researcher of the year

  • Nikou, Shahrokh (Mottagare)

    Pris: Pris eller utmärkelse som ges för ett specifikt arbete

    OmfattningNationell
    Tilldelande organisationerFakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik