Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond

Pris

Beskrivning

Ett pris om 10.000 euro för avhandlingen Skolmatematisk praktik i förändring - en fallstudie.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska Litteratursällskapet