Tilldelande organisationerStiftelsen för Åbo Akademi sr