Per Brahe-priset år 2016

Pris

Beskrivning

Stiftelsen för Åbo Akademis styrelse delar varje år ut ett vetenskapspris till ”en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd”. Priset bär namnet Per Brahe-priset efter Åbo Akademis grundare.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerÅbo Akademi University Foundation