Per Brahe-priset år 2016

 • Nikou, Shahrokh (Mottagare)

  Pris

  Beskrivning

  Stiftelsen för Åbo Akademis styrelse delar varje år ut ett vetenskapspris till ”en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd”. Priset bär namnet Per Brahe-priset efter Åbo Akademis grundare.
  OmfattningNationell
  Tilldelande organisationerStiftelsen för Åbo Akademi sr