Kanslers pris för yngre forskare

  • Huopalainen, Astrid (Mottagare)

    Pris

    Tilldelande organisationerÅbo Akademi, Finland