Hedersmedlem i Finska Röstergonomisällskapet

Pris: Hedersutmärkelse

Tilldelande organisationerFinska Röstergonomisällskapet