Harry Elvings legat 2018

Pris

Beskrivning

Forskarpris för doktorsavhandlingen Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students' Multimodal Designing in Response to Literature
Tilldelande organisationerÅbo Akademi University

    Fingeravtryck