Hagforsmedaljen

Pris: Hedersutmärkelse

Beskrivning

Som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen, Svenska Folkskolans Vänner
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska folkskolans vänner rf.