Folkbildningsmedaljen

Pris

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska folkskolans vänner rf.