Ann-Mari Finniläs pris 2021

  • Sahlström, Fritjof (Mottagare)

Pris

Tilldelande organisationerHögskolestiftelsen i Österbotten