Årets forskarpris

    Pris: Hedersutmärkelse

    Tilldelande organisationerFakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik