Årets ÖPU-lärare

Pris: Hedersutmärkelse

Beskrivning

Priset utdelas årligen av Öppna Universitetet vid Åbo Akademi /Centret för livslångt lärande.