Åbo Akademis Studentkår: Ros

Pris: Annan utmärkelse

Beskrivning

Åbo Akademis Studentkår delar varje år ut rosor till några i Åbo Akademis personal som studenterna speciellt vill uppmärksamma pga. gott arbete.