Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Polymer Chemistry – Lomonosov Moscow State University, Chemistry Department

30 okt. 200820 mars 2012

Magister, Chemistry – Lomonosov Moscow State University, Chemistry Department

28 aug. 200330 juni 2008

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Zhanna Boeva är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.