Foto av Yasmin Nyqvist

Yasmin Nyqvist

Fil.mag.

20132024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Jag är verksam som doktorand vid ämnet litteraturvetenskap. I den sammanläggningsavhandling som är under arbete undersöker jag klassperspektivet i författarna Anna Bondestams och Leo Ågrens romaner. Jag är med i Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning. Mellan åren 2018-2021 har jag varit en del av projketet Klasskamp på svenska som finansieras av Kone-stiftelsen.

Jag fungerar också som frilansrecensent för bl.a. tidskrifterna Lysmasken och Ny Tid med tyngdpunkt på barn- och ungdomslitteratur. Därtill är jag frilansande redaktör på det finlandssvenska förlaget Libraria.