Personlig profil

Forskningsintressen

Mina  professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid. 

Biografi

Jag är för närvarande tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den undersöker jag hur folklore om väsen brukas i turistattraktionen Trolska skogen och vilka föreställningar som speglas i detta.

Undervisning

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).