Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., teologie doktor, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 20 juni 2023

Magister, teologie magister , Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 22 mars 2018

Nyckelord

  • BS The Bible

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Topias Tanskanen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler