Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i ämnet konstvetenskap och undersöker i min avhandling skulptören Johannes Takanens (1849-1885) konst och konstnärskarriär från nationalistisk synvinkel, och Köpenhamns Konstakademins och Roms påverkan i hans konst. Skulpturanalys med Panofskys ikonologi, teorier om center-periferi, kanonformation och kosmopolitanism hör till min metodologisk-teoretiska apparat.