Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i ämnet konstvetenskap och undersöker i min avhandling skulptören Johannes Takanens (1849-1885) konst och konstnärskarriär från nationalistisk synvinkel med tanke på det rådande konstfältet i Finland under Takanens tid. Jag använder Bourdieus fältteorier och hans begrepp agens, habitus och kulturell kapital, samt center-periferiteorier och studier om kosmopolitanism som teoretisk apparat.