1997 …2024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Stefan Willför är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science

Agricultural and Biological Sciences