Personlig profil

Forskningsintressen

Fields of interests: historical climatology, climate history, climate change, media and climate change, source criticism, ice break-ups

Current project (2023-2026): Climate, culture and society. The Climatic History of Finland during the 18th Century. The project is financed by The Kone Foundation (Koneen Säätiö).  

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Stefan Norrgård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.