Personlig profil

Forskningsintressen

Acid sulfate soil analysis, characterization and mapping

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Stefan Mattbäck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.