Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Sawsan Kheir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities