Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Sara Rosenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Psychology