Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Sami Lieskoski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Material Science