Personlig profil

Forskningsintressen

Curriculum Vitae (02/2024)

List of Publications (02/2024)

Keynotes and Conference Presentations (02/2024)

Current position

Director, the Donner Institute for Research in Religion and Culture, Turku, Finland (start: June 2013). Leading the work at the institute, including research and library facilities, own research, arranging of conferences and networks, granting scholarships, academic publishing.

My main research interests concern questions pertaining to Jewish life in the Nordics today, cultural encounters and interreligious dialogue, ethnographic research methodology with cultural studies. I am especially interested in the relationship between the arts (particularly music) and religion. Chronologically, I work predominantly with contemporary religion, combining ethnographic research methods with content analysis and approaches deriving from the philosophy of religion.

Since 2016, I have been, together with Associate Professor Svante Lundgren (Lund University), editor of the scholarly journal Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies. At the Donner Institute, I am the editor of the journal Approaching Religion (since 2011)

I was the director of the research project Boundaries of Jewish Identities in Contemporary Finland finansed by the Polin Institute (2018-2022) and currently take part in the EU-funded research project Recovira – Religious Communities in the Virtual Age as part of the Finnish research team at Åbo Akademi University. During the years 2024-27 I also take part in the research project Exploring the Contested Construction of Sense of Safety in Religious Spaces at the University of Helsinki, PI Prof. Anne Birgitta Pessi (funded by the Research Council of Finland).

Since 2018, I am also the Research Director of Åbo Akademi University Foundation, where I am responsible for the strategic co-operation of research funding, primarily with Åbo Akademi University, including the societal relevance and impact of research.

Biografi

Education 

 • Docent (Associate Professor), History of Religions, Uppsala University (29.5 2018). 
 • Docent (Associate Professor), Study of Religions, Åbo Akademi University (11.8 2006).
 • Doctor of Theology, Åbo Akademi University (30.11 2018). Jewish studies
 • Doctor of Philosophy, Åbo Akademi University (18.6 2004). Study of Religions
 • Master of Theology, Åbo Akademi University (31.5 2015). Jewish studies
 • Master of Arts, Åbo Akademi University (12.5 2000). Study of Religions
 • Information Studies (60 credits), Åbo Akademi University (qualification for librarian), 2012.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Teologie doktor

Tilldelningsdatum: 30 nov. 2018

Fil. Dr., Filosofie doktor

Tilldelningsdatum: 18 juni 2004

Externa befattningar

Head of Research, Stiftelsen för Åbo Akademi sr

2019 → …

Docent, Uppsala University

2018 → …

Forskare, Donner Institute for Research in Religion and Culture

1 apr. 201031 mars 2012

Akademilektor i religionsvetenskap

1 aug. 200831 juli 2009

Forskardoktor, Finlands Akademi

1 mars 20073 dec. 2010

Docent

2006 → …

Forskare, Tampere Peace Research Institute (TAPRI), University of Tampere

1 aug. 200531 mars 2010

Postdoktoral forskare

1 juni 200531 juli 2005

Samarbetande forskare, Research Institute for Project Based Industry (PBI)

20022004

Forskarstuderande i religionsvetenskap

1 aug. 200031 dec. 2004

Nyckelord

 • BL Religion
 • contemporary religion
 • ethnography
 • interreligious dialogue
 • religion and the arts
 • BM Judaism
 • Minhag Finland
 • Jewish music
 • GR Folklore
 • vernacular religion
 • M Music
 • Jewish music

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ruth Illman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.