Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Origin and regeneration of free-living Fucus vesiculosus in the Baltic Sea, University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Finland.

1 jan. 201810 mars 2023

Tilldelningsdatum: 10 mars 2023

Magister, Ecology, University of Brighton

Tilldelningsdatum: 23 okt. 2015

Fil. kand., Marine Biology, Swansea University

22 sep. 200930 juni 2011

Tilldelningsdatum: 22 juli 2011

Nyckelord

  • QH301 Biology

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Roxana Preston är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.