Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Pirkko Walden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences