Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Peter Uppstu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science