Inget foto av Peter Ehrström
20052023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Externa befattningar

Guest Professor (Lifelong Learning), Universität Hamburg

1 apr. 201931 dec. 2019

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Peter Ehrström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler