Foto av Pekka Lindqvist

Pekka Lindqvist

20112023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Mitt specialiceringsområde är judaistik med en ganska bred skala. Fokus i min forskning hittills har varit tidig judisk bibeltolkning. Den senaste publikationen på den fronten är artikeln (i början av 2023 i tryck) "Early Jewish struggle with the violent Moses in Exodus 2". Från skalans andra sida kan man omnämnda t.ex. projektet "Nordic antisemitism and conspiracy thinking: counter-strategies in history and today" som jag är involverad i. Jag arbetar som universitetslektor i exegetik och judaistik och fungerar samtidigt som ULA för den teologiska utbildningslinjen och som föreståndare vid Institutum Judaicum Aboense.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.