Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Patrik Christoffer Eklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
 • Gabriel Burlaud

  Eklund, P. C. (Värd)

  4 apr. 202217 juni 2022

  Aktivitet: Stå värd för en besökareVärd för en akademisk besökare

 • Marleny Caceres

  Eklund, P. C. (Värd)

  23 jan. 202230 jan. 2022

  Aktivitet: Stå värd för en besökareVärd för en akademisk besökare