Personlig profil

Forskningsintressen

Computational Biochemistry and Structural Biology

Externa befattningar

Albany State University

feb. 2017dec. 2010

Nyckelord

  • QD Chemistry
  • QR180 Immunology
  • QR355 Virology

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Parthiban Marimuthu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.