Foto av Nina Mård
20182023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Nina Mård, PeD, är universitetslektor i pedagogik och post doc forskare vid Åbo Akademi. Hon disputerade 2021 på en avhandling om klasslärares ämnesövergripande undervisning. Mård är utbildad klasslärare, med inriktning på historiedidaktik, och har flera års arbetserfarenhet som klasslärare i åk 4-6.

Forskningsintressen

Mårds forskningsintressen kretsar kring didaktik och didaktisk teoriutveckling.

För närvarande bedriver hon post doc-forskning inom projektet Överdid - ämnesövergripande didaktik (2022-2025), med fokus på ämnesövergripande undervisning i åk 7-9 och gymnasiet.

Ämnesdidaktisk forskning i historians och samhällslärans didaktik, samt relationen allmän didaktik-ämnesdidaktik är något som Mård också intresserar sig för. Inom detta fält har hon bl.a. fördjupat sig i hur finländska klasslärare undervisar i samhällslära.

För närvarande fungerar Mård som gästredaktör, tillsammans med docent Charlotta Hilli, för NOFA 9-konferenspublikationen kring temat ämnesövergripande pedagogik. Konferenspublikationen beräknas publiceras i juni 2024.

Undervisning

Mård undervisar i allmändidaktik och ämnesövergripande didaktik inom klasslärar- och ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi. Hon handleder också kandidat- och magisteravhandlingar i pedagogik.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Nina Mård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.