Personlig profil

Biografi

Knowledge in performing arts, applied theatre and drama, performative pedagogic and arts-based research. She was working as an artist, teacher and researcher.

Externa befattningar

Forskare Uniarts, Helsingfors

20232026

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Nina Dahl-Tallgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler