Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Mitt doktorandprojekt i filosofi inleddes 2014 och kommer uppskattningsvis att avslutas i början av 2022. I avhandlingsprojektet undersöker jag frågor som gäller förhållandet mellan epistemologi och etik i humanvetenskaperna, mera specifikt existentiella frågor om ansvar och förståelse i historieskrivningens och antropologins filosofi.

Från och med 2022 kommer jag att forska i projektet Doing Justice to Experience: Relations to the Difficult Past in History and Memory. Projektet leds av Jonas Ahlskog och finansieras av Koneen säätiö.

År 2022 utges antologin Ethics and Time in The Philosophy of History: A Cross-Cultural Approach (Bloomsbury) som redigerats tillsammans med Bennett Gilbert. Texterna är skrivna av forskare i bland annat kultur-, historie- och moralfilosofi, och ändamålet är att föra de tidsliga och etiska aspekterna av mänsklig tillvaro i dialog. Boken ämnar skapa ett rum för en existentiell historiefilosofi.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Natan Elgabsi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.