Personlig profil

Forskningsintressen

keratins, colorectal cancer

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Mira Minkkinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler