Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Studies on Membrane Properties of Cholesterol and 3-beta Modified Sterol Analogs, Åbo Akademi

jan. 2012dec. 2014

Tilldelningsdatum: 16 dec. 2014

Magister, Kolesterolets affinitet för sfingomyelin och fosfatidylkolin vid samma acylkedjeordning, Åbo Akademi

maj 2010jan. 2012

Tilldelningsdatum: 24 jan. 2012

Fil. kand., Lipid - protein samverkan i membraner, Åbo Akademi

sep. 2007nov. 2011

Tilldelningsdatum: 20 dec. 2011

Nyckelord

  • Q Science (General)
  • QH301 Biology
  • Cellular Biology
  • Biochemistry
  • Bioscience

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Max Lönnfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.