Personlig profil

Biografi

Jag är specialistsjuksköterska och sexolog (aukt. specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Kliniskt har jag arbetat med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan jag började arbeta som lärare. Fortfarande har jag dock en klinisk förankring inom STI-vård (Stockholms Mansmottagning).

Min passion inom vården är likabehandling och där jag valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. Teoretiskt är jag präglad av kritisk teori (genus, queer och miffo/lytt) särskilt i intersektion med åldrande.

Forskningsintressen

Mitt licentiatavhandlingsarbete vid Karolinska Institutet, Sverige, var en beskrivning av ett symptomhanteringsprojekt. Där studerades deltagarnas följsamhet till en m-hälsointervention, samt hur interventionen påverkade egenvårdsförmågan och hälsolitteraciteten.

I fortsättningen från licentitats- till doktorsexamen vid Åbo Akademi, studerar jag förändringar i sexlivet samt upplevelse av vård för män som har sex med män efter behandling för prostatacancer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, MedMag & Specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Karolinska institutet

20 jan. 202014 jan. 2022

Tilldelningsdatum: 27 dec. 2021

Licentiat, Patient experiences and the influence on health literacy and self-care using mHealth to manage symptoms during radiotherapy for prostate cancer, Karolinska institutet

21 okt. 201422 feb. 2019

Tilldelningsdatum: 12 apr. 2019

Magister, Göteborgs universitet

Tilldelningsdatum: 30 dec. 1999

Fil. kand., Göteborgs universitet

Tilldelningsdatum: 1 juli 1999

Magister, Filosofie masterexamen med pedagogiskt ledarskap som huvudområde, Uppsala universitet

3 sep. 2024 → …

Fil. Dr., Åbo Akademi

dec. 2019 → …

Externa befattningar

Utredare , Public Health Agency of Sweden

1 feb. 202331 jan. 2024

Universitetsadjunkt, Uppsala universitet

1 nov. 2019 → …

Adjunkt, Karolinska institutet

3 maj 20037 sep. 2020

Nyckelord

  • RT Nursing
  • RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer)
  • HT Communities. Classes. Races

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Mats Christiansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.