Foto av Matias Kaihovirta
20082022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Till mina forskningsintressen hör modern historia utifrån ett samhällshistoriskt perspektiv, med fokus på Nordens historia.

För närvarande är jag anlitad att skriva en beställningshistorik över Pojo kommuns historia under åren 1865 till 2008.

Jag kommer att fr.o.m. 2024 forska i projektet "Etnonationalism i Finland".

Biografi

Jag disputerade 2015 med avhandlingen "Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920". Avhandlingen mottog både Statsrådet Mauritz Hallbergs pris av SLS och Rudolf Meidners pris av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (i Sverige).

Efter disputationen har jag arbetat som t.f. universitetslärare i nordisk historia 2017. Jag har verkat som postdoktoral forskare med stipendiefinansiering och inom olika forskningsprojekt vid historieämnet vid Åbo Akademi.

2019-21 verkade jag som forskardoktor (SLS-forskare) i politisk historia vid Helsingfors universitet. 

2021-22 arbetarde jag som projektforskare inom SLS-projektet "Den finlandssvenska antifascismen".

Jag har även verkat som medförfattare till en populärhistorisk biografi om den finlandssvenska kommunisten Allan Wallenius som jag skriver tillsammans med journalisten Annvi Gardberg. Boken utgavs av SFV hösten 2022 med titeln "Brandtal för världsrevolution. Allan Wallenius röda resor".

Tredje uppgiften anser jag utgöra en viktig del av mitt arbete som forskare. Jag brukar bli rätt ofta anlitad av media och tredje sektorn för intervju eller som föredragshållare. Jag har medverkat och medverkar i olika lokal-, populär- och amatörhistoriska verksamheter, bland annat har jag granskat och "handlett" amatörforskares bokprojekt som på något sätt tangerar teman och områden som hör till mina sakkunnigområden. 

Undervisning

Jag har verkat som t.f. universitetslärare i nordisk historia i två omgångar, våren 2015 och under 2017. Förutom undervisningserfarenhet vid historieämnet vid Åbo Akademi har jag hållit kurser i politisk historia vid Åbo universitet och Helsingfors universitet och hållit kurser i genushistoria vid Öppna universitetet vid ÅA och vid Helsingfors universitet. 

För tillfället leder jag det social- och genushistoriska forskarseminariet tillsammans med Ann-Catrin Östman.

Jag har både granskat och handlett magisteruppsatser och för närvarande handleder jag tre doktorander i historia vid ÅA. 

 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Matias Kaihovirta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.