Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Martti Toivakka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering

Chemistry