Foto av Marina Näsman
20052021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Jag är doktorand i socialpolitik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Temat för min doktorsavhandling är upplevt välbefinnande hos de allra äldsta. I avhandlingen undersöker jag begreppet välbefinnande och dess konceptualisering samt åldersgruppskillnader och förändringar över tid. Jag är även anställd i projektet "Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv - en nationell och internationell jämförelse" (AgeMin).

Nyckelord

  • H Social Sciences (General)
  • Välbefinnande
  • Livsgnista
  • Äldre
  • De allra äldsta
  • Socialgerontologi
  • Social inkludering
  • Språkliga minoriteter

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marina Näsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 7 Liknande profiler