Foto av Marina Näsman
20152023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Jag är postdoktoral forskare i socialpolitik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Jag disputerade i april 2021 med en avhandling om upplevt välbefinnande hos de allra äldsta. I avhandlingen undersökte jag begreppet välbefinnande och dess konceptualisering samt åldersgruppskillnader och förändringar över tid. Jag har även arbetat i forskningsprojekt om social inkludering, närståendevård och ensamhet. För tillfället är jag anställd i ett projekt med akronymen CIVEX som handlar om exkludering från medborgerligt deltagande bland äldre personer. Utöver det har jag även erhållit ett postdoktoralt stipendium från Svenska litteratursällskapet i Finland för att undersöka sambandet mellan social inkludering och upplevt välbefinnande sett ur ett språkligt minoritetsperspektiv.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Nyckelord

  • H Social Sciences (General)
  • Välbefinnande
  • Livsgnista
  • Äldre
  • De allra äldsta
  • Socialgerontologi
  • Social inkludering
  • Språkliga minoriteter

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marina Näsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler