Marie Nordström

FD, Docent i marin födovävsekologi

20062024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Undersöker förhållandet mellan biodiversitet och ekosystemets funktioner, fokus ligger på marina födovävar.

Aktuella projekt: 

  • MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services (MARBEFES, Horizon Europe, 2022-2026)
  • Ecological tipping cascades in the Arctic Seas (H2020 ECOTIP, 2020-2024)
  • Taking stock of Baltic Sea food webs: synthesis for sustainable use of ecosystem goods and services (BONUS XWEBS 2019-2020)
  • Blue Growth Boundaries in Novel Baltic Food Webs (BONUS BLUEWEBS, 2017-2020)
  • Marine Management and Ecosystem Dynamics under Climate Change (MARmaED, 2015-2019)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marie Nordström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.