Foto av Maria Holmberg

Maria Holmberg

FM

20032018

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen: sjukdomsberättelser, berättelseanalys, hälsa och ohälsa, kropp, normalitet, identitet, performativitet, liminalitet.

Pågående projekt:

Min doktorsavhandling i folkloristik fokuserar på enskilda individers personliga erfarenhetsberättelser om diabetes typ 1. Avhandlingen har arbetsrubriken "Att leva i ett permanent liminalt tillstånd – sjukdomsberättelser om diabetes typ 1". Avhandlingens övergripande syfte är att studera upplevelser av livet med diabetes typ 1 i möten med sjukvården och allmänheten. Målsättningen är att belysa förhållandet mellan å ena sidan läkarvetenskapen och personen med diabetes typ 1, och å andra sidan den samhälleliga diskursen och personen som lever med diabetes. Avsikten med avhandlingen är att skapa förståelse för sjukdomen utifrån enskilda berättelser och lyfta fram en motvikt till medias rapportering om ohälsa, som ofta är förenad med att människor med sjukdom gestaltas kollektivt. Materialet består primärt av djupintervjuer med personer som lever med sjukdomen.