Foto av Marcus Moberg
20072024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Marcus Moberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities