Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Jag är sedan 2021 doktorand i Nordisk Etnologi och min forskning rör hur materiellt kulturarv påverkas av och används inom turism. 

Kulturarvsfrågor har fått en särskild betydelse i samtiden eftersom regional tillväxt ofta vilar på en sammanfogning av kulturarv och turism; kulturarv ska locka besökare och skapa arbetstillfällen.

Min doktorsavhandling fokuserar därför på relationen mellan kulturarv och turism. Utifrån två exempel vill jag undersöka hur föreställningar om kulturarv formas i relation till turism. Som fallstudier kommer jag använda mig av Åland och Gotland. Med utgångspunkt i kulturarvets materialitet ska jag undersöka hur kulturarv aktivt formas i konflikt med och/eller i samverkan med turismen.

Jag har en magisterexamen i Kulturvård från Uppsala universitet. Min magisteruppsats behandlade relationen mellan det svenska biståndsorganet Sida och stiftelsen Kulturarv utan Gränser under deras arbete med att återuppbygga historiskt viktig bebyggelse som förstördes i Bosninen och Hercegovina under kriget på 1990-talet. 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Kulturvård, Uppsala universitet

Externa befattningar

Gästdoktorand , Department of Cultural Anthropology and Ethnology. Uppsala University

jan. 2022 → …

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.