Inget foto av Lotta Collin

Lotta Collin

20052022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Som forskare är jag främst inriktad på text- och diskursanalys. Jag har bl.a. intresserat mig för det svenska skriftspråkets användning och variation i sociala medier. I min doktorsavhandling (2005) studerade jag språkbruk i diskussionsforum på webben. Senare har jag bl.a. undersökt smilisars spridning och funktioner liksom kommunikation på Facebook. Men jag är också intresserad av andra slags texter, som t.ex. konferensabstrakt. Till mina nyare forskningsintressen hör den språkliga situationen och variationen i Svenskfinland, med särskild fokus på Ekenäs. Planerad forskning rör hur den lokala och dialektala identiteten påverkas då man flyttar från en ort till en annan inom landet.