Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen: Kön, familj, reproduktion, makt, intersektionalitet, kulturanalys, diskursanalys

Pågående projekt: Doktorsavhandling i Nordisk Folkloristik med arbetstiteln Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oplanerade graviditeter i Finland på 2010-talet.

Biografi

Filosofie magister i Nordisk folkloristik 2018