Personlig profil

Biografi

Min forskning handlar om sambandet mellan islam och ekologi. Syftet är att presentera islamska ekologiperspektiv, deras utbredning och verksamhetsområden samt centrala aktörer. Jag har bland annat intresserat mig för hur ekoteologin har utvecklats inom islam och hur samhällssystemet påverkar miljövänligt utövande. Det teoretiska perspektivet är främst religionssociologiskt med speciell hänsyn till rättsutveckling, urbanisering och global förändring. Fyra centrala teman i avhandlingen är transnationalism, sociala rörelser (social movements), ekologi och religion samt religiöst och sekulärt. Materialet består i huvudsak av litteraturstudier och fältforskning, som jag främst samlat in i Turkiet och Libanon. I Turkiet koncentrerade jag mig på att intervjua representanter från medborgarsamhället och från det regerande politiska partiet samt religiösa ledare. I Libanon arbetade jag 2015-2016 som forsknings-koordinator för Finlands Mellanösterninstitut (FIME).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.